Kan jeg få fraværsattest til skolen ved sykdom?

Fra 02.12.22 gjelder følgende:

Hvis du er syk og trenger fraværsattest til skolen, må du ta kontakt med legesenteret samme dag som du blir syk, enten ved å bestille en videotime eller ved å sende en e-konsultasjon. Fraværsattester kan ikke tilbakedateres. Fraværsattest koster 295 kroner, og det dekkes ikke av folketrygden. Det betyr at man må betale for attesten selv om man eventuelt har frikort.

Ved fravær fra barne- og ungdomsskole er det ikke nødvendig med attest.

Kan jeg ta blodprøver rekvirert av andre leger på laboratoriet hos dere?

Prøver som er rekvirert av leger som jobber andre steder skal som hovedregel tas der rekvirerende lege jobber. Dette er i tråd med anbefalingene utarbeidet av AHUSFORUM: https://www.kompetansebroen.no/wp-content/uploads/2022/10/Anbefalinger-om-samarbeid-mellom-fastleger-andre-kommunale-leger-og-Akershus-Universitetssykehus-101022.pdf

Hva koster e-konsultasjoner?

E-konsultasjoner koster det samme som vanlige legetimer, egenandel på 160 kr (allmennlege)/212 kr (spesialist i allmennmedisin). Det kan også påløpe kveldstakst, egenandel 280 kr (allmennlege)/332 kr (spesialist allmennmedisin).

Når er e-konsultasjon tilgjengelig og hvorfor får jeg beskjed om at jeg er sperret fra tjenesten?

E-konsultasjon er stengt i helger og ferier. Hvis man forsøker å sende e-konsultasjon når tjenesten er stengt, får man beskjed om at man er sperret. Det vil fungere normalt når man sender i åpningstiden. Merk at det som er forsøkt sendt når det er stengt, vil ikke nå frem til legene.

Hva er ventetiden på e-konsultasjon?

Vi besvarer e-konsultasjon så raskt som mulig og bestreber oss på å svare senest innen fem virkedager. Elektroniske henvendelser har økt raskt i antall, så i perioder med epidemier, f.eks. influensa, kan ventetiden bli lenger enn de fem virkedagene.

Blir mine elektroniske henvendelser lagret?

Ja, alle elektroniske henvendelser lagres automatisk i journalen. Av den grunn skal man ikke skrive opplysninger om tredje person i henvendelsene.

Hva gjør jeg hvis jeg mener det er feil i en faktura fra legesenteret?

Dersom du har spørsmål til en faktura fra legesenteret ber vi deg ta kontakt med legesenteret. Tidligere fakturaer kan ses på Pasientsky.no.

Når blir hastetimene tilgjengelige?

Hastetimene blir tilgjengelige for bestilling kl 18:00 dagen før.

Bestill time, forny resepter,
eller skriv til legen.

Konsultasjon Telefontid
Mandag 8.00 – 15.30 9.00 – 14.00
Tirsdag 8.00 – 15.30 9.00 – 14.00
Onsdag 8.00 – 15.30 9.00 – 14.00
Torsdag 8.00 – 15.30 9.00 – 14.00
Fredag 8.00 – 15.30 9.00 – 14.00

Laboratoriet er åpent mandag til torsdag kl 08.00 – 14.00, fredag kl 08.00 – 11.00

Lillestrøm Legesenter

C.J. Hansens vei 13
2007 Kjeller
Tlf: 64 84 69 60