Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2022

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

 • Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege (inkludert e-konsultasjon, videokonsultasjon og telefonkonsultasjon): 160 kr
 • Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt): 10 kr
 • E-konsultasjon på kveldstid: 280 kr
 • Sykebesøk på dagtid: 223 kr
 • Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk: 52 kr/38 kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud: 58 kr
 • Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist: 69 kr
 • Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver: 59 kr

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget (gjelder også ved frikort, barn og gravide)

 • Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen: 116 kr
 • Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
  –  Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.: 67 kr
  – Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.: 102 kr
  – Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.: 145 kr
  – Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.: 198 kr
 • Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner m.v.: Etter kostnad
 • Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten: 59 kr
 • For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist: 175kr/283 kr
 • Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette: Etter kostnad
 • TT-kort, parkeringsattest: 300 kr
 • Førerkortattest: 700 kr
 • Enkle attestasjoner uten samtidig konsultasjon (avbrutt reise, forlenget tid v/ eksamen, fritak fra gym  mm): Beregnes fra salærtakst etter medgått tid, 280 kr/15 min
 • Diverse helseattester: Beregnes fra salærtakst på  etter medgått tid, 280 kr/15 min
 • Blodsukkerbelastning uten time hos lege: 235 kr

Betalingsløsninger

Ved besøk på legesenteret benytter man seg av våre betalingsterminaler. Der kan du betale med kort eller skrive ut faktura. Etter telefon-/videokonsultasjoner og e-konsultasjoner vil det sendes ut en SMS fra Convene med en betalingslenke. Den sendes ut påfølgende dag mellom kl 08:00-10:00. Da har du en tidsfrist på 24 timer for å betale uten gebyr. Hvis du ikke mottar denne sms-en, tar du direkte kontakt med Convene.

Bestill time, forny resepter,
eller skriv til legen.

Konsultasjon Telefontid
Mandag 8.00 – 15.30 9.00 – 14.00
Tirsdag 8.00 – 15.30 9.00 – 14.00
Onsdag 8.00 – 15.30 9.00 – 14.00
Torsdag 8.00 – 15.30 9.00 – 14.00
Fredag 8.00 – 15.30 9.00 – 14.00

Laboratoriet er åpent mandag til torsdag kl 08.00 – 14.00, fredag kl 08.00 – 11.00

Lillestrøm Legesenter

C.J. Hansens vei 13
2007 Kjeller
Tlf: 64 84 69 60